Fraktvillkor

Retur eller flytt av maskin med hjälp av KMG Maskinservice

Vi kommer att hjälpa dig med flytt av din maskin mellan två objekt eller med att returnera maskinen till oss på KMG.

Då detta involverar viss hantering är det viktigt att tänka på nedanstående punkter.

Maskinen:

Det är av största vikt för säkerhet och för att slippa onödiga kostnader att vissa saker med, och kring, maskinen hanteras på ett bra sätt.

För städmaskiner:

 • Maskinen skall vara tömd på vatten och kem.
 • Maskinen skall vara körbar (gäller de maskiner med drivning, små maskiner orkar man oftast knuffa) så ha gärna maskinen på laddning dagen innan den skall hämtas.
 • Sugskrapan (och eventuella tillbehör) skall läggas i smutsvattentanken. Får de inte plats där skall de förpackas och fästas på maskinen. Kommer en maskin tillbaks utan rätt delar debiteras ersättningen av dessa.
 • Fraktsedlarna (länk i bekräftelsemailet) skall fästas väl synliga på maskinen.

För färgsprutor:

 • Maskinen skall vara noggrant rengjord.
 • Maskinen skall emballeras väl på pall. (Halvpall för små och helpall för de större.)
 • Eventuella slangar, pistoler och andra tillbehör skall inte sticka ut då de kan skadas under frakten. Det kan även påverka fraktkostnaderna då vår leverantör kan scanna av storleken på det som skickas.
 • Fraktsedlarna (länk i bekräftelsemailet) skall fästas väl synliga på maskinen.

Bokningen:

Tänk på att bokningen är bindande. För att hanteringen skall vara så smidig som möjligt samt för att undvika onödiga kostnader är det viktigt att nedanstående tas i beaktning. Skulle felaktiga uppgifter anges på bokningen så kan en kostnad tillkomma, t.ex. om maskinen inte kan hämtas, eller om det är en större maskin än vad som angivits i bokningen.

 • Då bokningen är lagd skall du få ett mail som innehåller dina angivna uppgifter samt en länk till fraktsedlarna och en länk även till detta dokument. Skulle du inte få mailet till den angivna adressen så hör gärna av dig till loss så hjälper vi dig tillrätta med detta.
 • Skulle någonting inträffa som gör att du behöver avboka transporten hjälper vi dig. Du ringer då till oss på 08-983630. Kostnaden för detta är f.n. 500kr (OBS avbokning kan ske senast två dagar innan bokad hämtning)
 • Var noga med att rätt uppgifter är ifyllda. Skulle du behöva ändra någonting i bokningen i efterhand kontaktar du oss så hjälper vi dig att manuellt ändra på bokningen. Kostnaden för detta är f.n. 500kr (OBS ändringen kan endast ske senast två dagar innan önskad hämtning)
 • Tänk på att du kan boka hämtning tidigast tre dagar och maximalt 60 dagar från bokningstillfället. Skulle du behöva en hämtning tidigare (Express) ring oss så hjälper vi dig. Utöver frakt tillkommer då en avgift om f.n. 500kr.
 • Skulle ovanstående tider inte kunna hållas så kommer hämtningen bli av. Du kan då givetvis välja att inte returnera maskinen men då kommer en kostnad för detta att uppstå, en så kallad bomkörning. Kostnaden för detta är varierande beroende på maskinmodell och postnummer.

Hämtningen:

Då maskinen skall köras på lastbil är det viktigt att den är redo att hämtas (se avsnittet Maskinen)

 • Då maskinen skall hämtas är det viktigt att någon från er är på plats (eller tydliga instruktioner har lämnats till annan person på objektet) för att antingen hjälpa chauffören eller att kvittera att maskinen har blivit hämtad.
 • Skulle inte hämtning kunna genomföras av någon anledning (som inte är kopplad till transportören) kommer en bomkörning att debiteras och du behöver lägga en ny bokning.
 • Skulle det vara någonting som är skadat på maskinen skall detta dokumenteras vid hämtningen tillsammans med chauffören.

Lämningen: (Mottagarobjektet vid flytt)

Har du valt att flytta maskinen mellan två objekt är det viktigt att nedanstående uppfylls. På detta sätt undviker du onödiga kostnader kring hanteringen. Det är noga att det som står under ”maskinen, bokningen och hämtningen” har lästs igenom och uppfylls.

 • Det är viktigt att någon finns på det nya objektet för att kunna kvittera mottagningen av maskinen samt se att den inte är skadad. Eventuell skada på maskinen skall anmälas direkt vid mottagningen.
 • Var noga med att allt är med. eventuella tillbehör etc. Skulle något saknas kan du beställa nytt hos KMG. Glöm inte att meddela vilket eventuellt kostnadsställe som skall ha kostnaden.

Då bokningen är genomförd så går den direkt iväg till vår transportör.

Det är därför väldigt viktigt att du stämmer av uppgifterna innan du väljer att skicka iväg beställningen.

Länkarna till fraktsedlarna öppnar du med ett enkelt klick och sedan skriver du ut dem och placerar dem väl synligt på maskinen som skall hämtas.

Har du några frågor kring hanteringen av detta hör gärna av dig på 08 983630 så skall vi hjälpa dig så gott vi kan.

Daniel Grönberg

VD

KMG Maksinervice.