Servicehjälp Wagner

Felsökningsguide färgsprutor

Genom att kontrollera vissa saker på din färgspruta innan du felanmäler den till oss kan du lösa problemet själv, och på så sätt undvika servicekostnader.

För en mer utförlig felsökning rekommenderar vi att du tittar i (Instruktionsbokenför din spruta eller ringer oss.

Börja först med att titta på nedanstående länkar:

Min färgspruta;

 1. Tappar tryck under användning
 2. Suger inte upp färgen
 3. Startar inte
 4. Håller inte trycket när handtaget släpps

Ta hand om din Färgspruta. Genom att sköta nedanstående punkter förlänger du livslängden på din maskin samt får en väl fungerande maskin med fin sprutbild.

Tänk på att:

 • En torkad färgflaga kan påverka funktionen om den skulle hamna på fel ställe.
 • Skölj igenom maskinen med rent vatten  (skölj tills det vatten som kommer ut ur munstycket är rent).  På detta sätt kan du undvika problem och en onödig reparationskostnad.
 • Gör rent/kontrollera samtliga filter (pistol- högtryck- och sugfilter)
 • Lämna aldrig sprutan med tryck på över en längre period då detta kan skada kopplingar och packningar.
 • För att hålla en jämn och bra sprutbild är det viktigt att du sköter om dina munstycken. Du gör enklast rent dem med Wagners Tip-Clean system
 • Skall du inte använda din färgspruta på ett tag rekommenderar vi att du efter rengöring har i Wagners konserveringsvätska, easy clean, i ca 5L vatten och pumpar igenom detta. På så sätt förebygger du rost samt skyddar packningar för uttorkning.

Färgsprutan håller inte trycket när handtaget släpps

Kontrollera först att:

 • Insugningsventilen (kulan och sätet) är rena och hela.
 • Den nedre packningen är hel och tät
 • Tryckslangen är hel och kopplingen rätt dragen (inte läcker färg någon stans)

Eventuellt kan Färgsprutan ha drabbats av ett internt läckage. Kontakta då oss så hjälper vi dig att byta packningarna i färgsprutan. Kom ihåg att noggrant rengöra sprutan efter varje användning förlänger du livslängden på maskinen.

Kvarstår problemet ?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

08 98 20 20

Tänk på att ha maskinens serienummer till hands då det hjälper oss att hitta maskinen i vårat system.

Färgsprutan startar inte

Kontrollera först att:

 • Det är ström i uttaget som du anslutit färgsprutan till.
 • Det är bensin i tanken. Skulle du se att det är vatten i tanken. Töm den och fyll på med ny bensin.
 • Rätt lampor på displayen tänds när maskinen kopplas in.
 • Maskinen är rengjord ordentligt (stelnad färg eller rost kan skada maskinen).

För att förhindra att din färgspruta rostar vid längre stillestånd är det bra att konservera den. Först gör du rent den ordentligt. sedan tar du en hink med vatten och spolarvätska och kör igenom maskinen. Wagner har även konserveringsvätska att köpa.

Kvarstår problemet?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

08-98 20 20

Tänk på att ha maskinens serienummer till hands då det hjälper oss att hitta maskinen i vårat system.

Färgsprutan suger inte upp färgen

Kontrollera först att:

 • Kulan i sug och tryckventilen är rengjorda och rör sig fritt.
 • Slangar och sugrör är ordentligt åtdragna och hela. Annars fins det en risk maskinen suger tjuvluft
 • Sugsilen, grovfiltret är på plats och rengjord.
 • Färgen du skall använda är ren och fri från skräp och färgflagor.

För att undvika att skräp sugs upp i färgsprutan är det viktigt att grovsilen alltid sitter på sugröret när du målar..

Kvarstår problemet ?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

08 98 20 20

Tänk på att ha maskinens serienummer till hands då det hjälper oss att hitta maskinen i vårat system.

Tillbaka till felsökningsguiden

Färgsprutan tappar tryck under användning

Kontrollera först att:

 • Pistol- och högtrycksfilter är rengjorda då smuts i dessa kan påverka trycket.
 • Du har rätt munstycke för det material du skall spruta.
 • Munstycket inte är slitet (för stort hål kan påverka tryck och sprutbild)
 • Färgen inte är för tjock (ibland kan även riktigt kall färg vara svår att pumpa)
 • Färgsprutan är tät och inte suger tjuvluft.

En igensatt sugsil eller stopp i sugröret kan visa sig som att maskinen inte orkar hålla trycket när det egentligen handlar om att den inte kan suga upp färgen ordentligt.

Tänk på att lyssna på hur maskinen låter och att den går med jämna slag när den används.

Kvarstår problemet?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

08-98 20 20

Tänk på att ha maskinens serienummer till hands då det hjälper oss att hitta maskinen i vårat system.