Felsökningsguide

Spackelmaskiner

Fel: Dålig sprutbild på väggen?

  1. Kolla vad manometern står på under drift. (Jetpro100 & HP30 Ca 100Bar, Jetpro130 Ca 130Bar). Är trycket mer än 20% under? Kolla så att inte packningen i munstyckshållaren är utsliten samt prova sätt i ett nytt munstycke. Om inte detta hjälper så är troligtvis stator utsliten—Ring service.
  1. Står trycket inom rimliga värden fast dålig sprutbild? Rengör munstycke först, byt om inte bättre. Hjälper inte detta så är det troligtvis stopp någonstans mellan maskinen och munstycket. Stoppet sitter till 95% i pistolen. Dela och rengör pistolen. Är inte felet i pistolen så sitter stoppet i någon av kopplingarna i slangen.

Fel: Maskinen startar inte när jag trycker in pistolen.

  1. Kontrollera så att den röda lampan på fjärrkontrollen blinkar snabbt när avtryckaren hålls inne. Om inte, byt batterier i fjärrkontrollen. Om det fortfarande inte blinkar—Ring Service.
  2. Om det blinkar fast maskinen inte startar, kontrollera så att antenn samt antennkabel på maskinen är hela. Ibland kan maskinen stå bakom för många betongväggar, flytta då maskinen närmre. Fungerar det fortfarande inte—Ring Service.

Färgsprutor

Fel: Dålig sprutbild på väggen? 

  1. Prova först rengöra munstycket. Blir det ej bättre så byt munstycket. Kontrollera även så att maskinen håller trycket. Om detta ej hjälper—Ring service.

Fel: Maskinen håller ej trycket eller tappar tryck.

  1. Sätt maskinen i returläge och returnera färg i hinken i Ca. 15 sekunder eller tills det slutat bubbla. Slå tillbaka maskinen till ”Spray” och prova igen. Fungerar det fortfarande inte—Ring service.

Fel: Det kommer ingen färg vid avtryck med pistol.

  1. Kontrollera så att maskinen bygger upp tryck. Om inte, läs föregående steg. Om maskinen bygger tryck men fortfarande inte sprutar ut vid avtryck så är det troligtvis stop i pistolen eller munstycket. Ta ur munstycket, kontrollera och rengör. Kontrollera även så att filtret i pistolen inte är igensatt. Tänk också på att sätta filtret åt rätt håll annars blir det stopp. Om detta inte hjälper så –Ring service.