Tips och Skötselråd

Spackelmaskiner

 • Kör ALDRIG Jetpro i manuellt läge om det inte är för att få loss skruven. 
 • Spackelpåsarna skall skäras med endast ETT snitt och på rätt ställe. Är du osäker så kontakta KMG eller närmaste ansvarig. Detta är ytterst viktigt för att undvika plastbitar som sätter stopp i pistolerna.
 • Håll alltid sidorna inne i baljorna rena från spackelytan och upp till kanten. En spann med vatten och en hård svamp/borste bör finnas bredvid maskinen för att hålla rent så att inte hårda kakor av spackel bildas. Innan dagens slut ska sidorna på baljan vara helt rena och plast vara fint lagd över spacklet (Se Bifogad Bild).
 • Vrid alltid munstycket åt sidan när du pausar sprutandet så att inte munstycket torkar igen och det blir stopp.
 • Ha alltid maskinen en liten bit ifrån där spackling pågår så att inte maskinen blir ”bredspacklad”.
 • Var observant på antennerna som sitter på maskinerna så att inte dom knäcks. 
 • Se till att pumpa upp däcken ibland så att dom inte säckar ihop och får punktering.
 • När en maskin ska flyttas eller transporteras så ska slangen lindas upp snyggt och ordentligt runt maskinen så att inte antenn kan skadas ( Se bifogad bild. 

Färgsprutor

 • Ställ aldrig färgsprutan i samma rum som du målar i. Då blir maskinen helt vit efter väldigt kort tid. Detta ser mycket tråkigt ut samt att dam ifrån färgen också drar in i fläkt och elektronik.
 • Vrid alltid munstycket åt sidan när du lägger ifrån dig pistolen så att inte färg torkar fast i munstycket. 
 • Håll munstycke samt munstyckshållare rena och fina så blir det enklare och roligare att arbeta med maskinen.
 • Se alltid till att använda pumpknappen för att smörja kolven på kolvmaskinerna (den röda plastknappen på sidan). Tryck 3-4 gånger på knappen 2 gånger om dagen.
 • Se till så att behållaren för smörjolja inte tar slut. Kontrollera plastglaset vid sidan för att se oljenivån. Fyll på under det röda locket uppe på maskinen.
 • Om maskinen börjar läcka färg ifrån pumphus, sluta använda maskinen och ring service.