Skak- och brytmaskiner

KMG Maskinservice AB är Akzo Nobels serviceleverantör på Dromont bryt- och skakmaskiner.

KMG´s servicetekniker har tillsammans med Akzo Nobel genomgått utbildning för att kunna genomföra förebyggande underhållsservice och avhjälpande av akuta reparationer på Dromont brytmaskiner samt skakmaskiner.

Kontakta KMG Maskinservice för mer information och support på tel. 042-28 44 00 eller e-post info@kmg.se.